Archiwum miesiąca: styczeń 2019

Bitwa na śnieżki – Kosy

Bitwa na śnieżki – zabawa ruchowa przy muzyce doskonaląca motorykę małą i dużą. Nauczycielka rozdaje kartki, z których dzieci rytmicznie ugniatają kule w czasie słuchania piosenki. Po ich wykonaniu rzucają się „śnieżkami”.

Znikające litery – Kosy

Znikające litery– zabawa dydaktyczna z czytaniem. Nauczycielka kolejno pokazuje dzieciom wyrazy z lukami, brakującymi literami, w miejsce litery wkładając nakrywkę. Przedszkolaki zastanawiają się, jakiej litery brakuje. Odgadywanie brakujących liter i odczytywanie wyrazów. Czasem jeden przykład może mieć wiele rozwiązań.

 

Zero – Kosy

Jest i nic nie ma – zabawa dydaktyczna, zapoznanie z liczbą 0, ćwiczenie koncentracji, analizatora słuchowego. Przedszkolaki liczą po cichu uderzenia i podnoszą kartonik odpowiadający liczbie dźwięków.  Następnie dzieci nie usłyszą dźwięku.  Nauczycielka w nawiązaniu do obecnej zabawy wyjaśnia, że w matematyce „nic” ma też swój symbol i jest nim cyfra 0, prezentuje jednocześnie zapis graficzny. Dzieci opisują nową cyfrę oraz wskazują, do jakiej innej cyfry, a może litery, jest podobna.

Wilgi – zabawy badawcze i doświadczenia

Dzieci w grupie Wilgi podczas zabaw badawczych sprawdzały i określały jakie właściwości ma powietrze. Przy pomocy plastikowej butelki i miski z wodą sprawdzały „Co znajduje się w pustej butelce?”. Wykonywały doświadczenia przy użyciu strzykawki – obserwowały co się dzieje z tłoczkiem, gdy zatkają wylot strzykawki.  Starały się złapać powietrze i zatrzymać na dłużej w balonie. Obserwowały „pędzące” balony. Odpowiadały na pytanie „Czy powietrze widać? – po zabawie z kubkami z wodą i słomkami. Nadmuchiwały balony w butelce ze słomką i bez słomki – określały różnice i wyciągały wnioski. Sprawdzały czy nadmuchane balony podniosą kubki. Podejmowały również próby ważenia powietrze.