Home > 2019 > styczeń

Znikające litery – Kosy

Znikające litery– zabawa dydaktyczna z czytaniem. Nauczycielka kolejno pokazuje dzieciom wyrazy z lukami, brakującymi literami, w miejsce litery wkładając nakrywkę. Przedszkolaki zastanawiają się, jakiej litery brakuje. Odgadywanie brakujących liter i odczytywanie wyrazów. Czasem jeden przykład może mieć wiele rozwiązań....

Zero – Kosy

Jest i nic nie ma – zabawa dydaktyczna, zapoznanie z liczbą 0, ćwiczenie koncentracji, analizatora słuchowego. Przedszkolaki liczą po cichu uderzenia i podnoszą kartonik odpowiadający liczbie dźwięków.  Następnie dzieci nie usłyszą dźwięku.  Nauczycielka w nawiązaniu do obecnej zabawy wyjaśnia,...