Archiwum miesiąca: październik 2016

Zebranie Rodziców!

Dyrektor przedszkola oraz Rada Rodziców serdecznie zapraszają

WSZYSTKICH RODZICÓW

na zebranie, które odbędzie się dnia

27.10.2016

wg poniżej podanego harmonogramu:

– godz. 17:00 rodzice dzieci 3- i 4-letnich,
– godz. 19:00 rodzice dzieci 5- i 6-letnich.

Na zebraniu będą omawiane kwestie pobytu dzieci w przedszkolu.

Bardzo prosimy o obecność.

Opłaty za Przedszkole

Opłaty za korzystanie z usług Przedszkola należy wnosić przelewem na poniższe numery kont:

1. za wyżywienie dzieci:

15 8335 0003 0100 2008 2000 0040

2. za nauczanie, wychowanie i opiekę, tzw. opłata „za pobyt”:

49 8335 0003 0100 2008 2000 0010

Wysokość opłat koniecznych do uiszczenia otrzymują Państwo na początku miesiąca od pań nauczycielek w grupach w formie tzw. pasków.

Składki na Radę Rodziców

Składka miesięczna na Radę Rodziców Gminnego Przedszkola w Straszynie, ustalona podczas zebrania w grupach przedszkolnych w dniu 6 września 2016 r. i zatwierdzona przez Radę Rodziców wynosi 30 zł miesięcznie.

Wpłat prosimy dokonywać na konto Rady Rodziców o numerze:

60 8309 0000 0086 0093 3000 0010

W tytule wpłat prosimy o podanie: imienia i nazwiska dziecka, grupy oraz miesiąca, za który dokonywana jest wpłata.

Prosimy o dokonanie wpłat również za miesiące wrzesień i październik 2016, ponieważ zostały one ujęte w rocznym preliminarzu wydatków.

Pieniądze z zebranych składek prawie w całości (poza drobnymi kosztami administracyjnymi) będą w okresie od listopada do czerwca włącznie przeznaczone na atrakcje i upominki dla dzieci takie jak: prezenty mikołajkowe i wielkanocne, teatrzyki w przedszkolu i przedstawienia wyjazdowe, wycieczka wiosenna, piknik rodzinny, nagrody w konkursach i zawodach sportowych itp.

Składka nie jest obowiązkowa, jednak zaznaczamy, że od ilości zebranych środków zależeć będzie, ile, jakich atrakcji będziemy mogli przygotować dla wszystkich dzieci. 

Dziękujemy!

Skład Rady Rodziców

Rada Rodziców została wybrana podczas pierwszego zebrania Rodziców Gminnego Przedszkola w Straszynie w dniu 6 września 2016 r.

W skład Rady wchodzą przewodniczący „trójek grupowych” z każdej grupy przedszkolnej, tj.:
Przewodnicząca: p. Anna Górska (Jaskółki) – kontakt: anka@macherki.com
Zastępczyni: p. Diana Białobłocka-Błachnicka (Wilgi)
Sekretarz: p. Ewelina Mądrzak-Szarmach (Sikorki)
Skarbniczka: p. Magdalena Lewandowska (Skowronki)
Członkowie: p. Martyna Roś (Bociany), p. Lidia Janic (Kosy), p. Aleksandra Wabińska (Wróbelki), p. Tomasz Bartelik (Sójki)

W skład Komisji Rewizyjnej Rady Rodziców wchodzą: p. Lidia Janic, p. Aleksandra Wabińska i p. Tomasz Bartelik.