Archiwum kategorii: OGÓLNE

Harmonogram zebrań grupowych.

Drodzy Rodzice,

Przedstawiamy harmonogram obowiązkowych zebrań grupowych:

– 4.09.2023 r. (poniedziałek) godz. 17.00 – gr. Bociany i gr. Skowronki (3-latki)

– 5.09.2023 r. (wtorek) godz. 17.00 – gr. Jaskółki i Kosy (6-latki)

– 6.09.2023 r. (środa) godz. 17.00 – gr. Sikorki (6-latki) i gr. Wilgi (4-latki)

– 7.09.2023 r. (czwartek) godz. 17.00 – gr. Sójki (4-latki) i gr. Wróble (5-latki)

Ponadto zapraszamy 7.09.2023 r. na godzinę 18.00 zapraszamy zeszłoroczną Radę Rodziców na zakończenie kadencji. Spotkanie z nową Radą Rodziców, której skład będą stanowić wybrani podczas zebrań grupowych przewodniczący, odbędzie się również 7.09.2023 r., chwile po 18.00.

Do zobaczenia!

Nowy rok szkolny!

Drodzy Rodzice!

1.09.2023 r. ruszamy z nowym rokiem szkolnym 🙂 Dlatego przesyłamy garść informacji:
• prosimy, aby Rodzice/Opiekunowie nowoprzyjętych dzieci 3 i 6-letnich, którzy nie uczestniczyli w czerwcowym zebraniu, przybyli do placówki w dniach 21-25.08 w celu podpisania deklaracji uczęszczania dziecka do Gminnego Przedszkola im. Juliana Tuwima w Straszynie oraz uzupełnienia pozostałej dokumentacji;
• deklaracje uczęszczania dla dzieci kontynuujących naukę w naszej placówce będą czekać u nauczycieli grup między 1-8.09;
• do wypełnienia dokumentacji prosimy mieć przygotowany dowód tożsamości oraz najważniejsze dane: pesele obojga rodziców, pesel dziecka, nr konta bankowego oraz dane i nr dowodu ew. osób upoważnionych do odbioru dziecka;
• w tygodniu 4-8.09 odbędą się obowiązkowe zebrania grupowe, szczegółowy harmonogram udostępniony zostanie w przyszłym tygodniu na stronie internetowej oraz FB;
• listy z podziałem dzieci na grupy będą wywieszone na drzwiach głównych przedszkola pod koniec następnego tygodnia, o czym również poinformujemy przez stronę internetową oraz FB.

Prosimy o baczne śledzenie naszego profilu FB oraz strony, gdyż w najbliższym czasie będą udostępniane tam dodatkowe szczegóły i inne informacje.

Pozdrawiamy i do zobaczenia wkrótce :)!

Dyżur wakacyjny – informacja.

Drodzy Rodzice,

Lista dzieci z placówek zewnętrznych przyjętych na dyżur wakacyjny w sierpniu (1-29.08) do naszego przedszkola znajduje się na drzwiach wejściowych. Informacje można uzyskać również telefonicznie pod numerem 511 158 110.

Wzmocnij swoje otoczenie!!!

Fantastyczne wiadomości na koniec tygodnia!

Bardzo się cieszymy, że znaleźliśmy się w gronie laureatów piątej edycji programu grantowego „Wzmocnij Swoje Otoczenie”.

Grant w wysokości 19 966,62 zł zostanie po podpisaniu umowy, przeznaczony na zagospodarowanie przestrzeni przed naszym przedszkolem, tzw. Górka Górala i stworzenie tam naturalnego placu zabaw 🙂, w którym przedszkolaki będą mogły spędzać czas aktywnie i twórczo.

Celem projektu jest zorganizowanie naturalnego placu zabaw dla dzieci w wieku przedszkolnym z wykorzystaniem zastanego drzewostanu, krzewów, ukształtowania terenu. Z wykorzystaniem naturalnych materiałów do zorganizowania mini architektury – pni drzew jako siedzisk, palet drewnianych do zbudowania siedzisk i stolików,  kuchni błotnej, kłód drzewnych jako ograniczników do piaskownicy, nasadzeń wierzby – do zrobienia szałasów dla dzieci.  

Więcej informacji wkrótce.

Jeszcze raz dziękujemy organizatorom za wybranie naszego projektu do realizacji, cieszymy się, że z ponad 1000 złożonych wniosków znaleźliśmy się na liście laureatów.

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwzmocnijotoczenie.pl%2F2023%2F06%2Foglaszamy-laureatow-programu-wzmocnij-swoje-otoczenie%2F%3Ffbclid%3DIwAR3bWjvVTmftTyM5OKgePAV_wzL-qwcW9DJK-fHmJE4TznZ3SNogzskjdUc&h=AT0DF_MccHfv-sBDbxC-IdXq3yU2_C5k5eluzrP98VIDmvVJwwMOihWudEY0zoef8DmXQHvn0n0TZaOlpwtTEJ24rNGGAH4Exfkbtj6st29B4_djFU61DClNd1KXexDc77kA&__tn__=%2CmH-R&c[0]=AT3-TPK4eiMjVXHqb1vYnTWwqJcv2T9FMnlQcVgoWd1WVCfBk-u3gs9tT1FPe519MLh3MJdNgF2B3gInRtaq3UeX9MIhkKWSupViEyIkGreidCFLrUOAxfvd7VGvKjxWNEsOX0D_PJX34nS9DR0MIUap5D2bpg

Dyżur wakacyjny.

Uprzejmie informujemy, że w bieżącym roku szkolnym dyżur wakacyjny w naszym przedszkolu będzie zorganizowany w dniach 1-29.08.2023 r. Zapisy na wolne miejsca odbędą się w terminie od 05.06.2023 r. do 16.06.2023 r. Deklarację rodzica/opiekuna prawnego dotyczącą korzystania z wychowania i wyżywienia przedszkolnego należy składać do skrzynki pocztowej/podawczej. Potrzebna do złożenia dokumentacja dostępna będzie w przedsionku oraz na stronie internetowej przedszkola.

Ogłoszenie listy przyjętych: 20.06.2023 r. po godz. 14.00.

Deklaracja wakacyjna – GPS

Upowaznienie Do Odbioru RODO

Karta Informacyjna

Zebranie organizacyjne.

Serdecznie zapraszamy na zebranie organizacyjne.

Spotkanie odbędzie się 26.06.2023 r. (poniedziałek) w godzinach:

– 16.30 – dla Rodziców dzieci 3-letnich;

– 17.30 – dla Rodziców dzieci 6-letnich.

Podczas zebrania omówimy szczegółowo zasady funkcjonowania przedszkola oraz inne kwestie organizacyjne. Również wówczas będą Państwo podpisywać deklaracje uczęszczania dziecka do Gminnego Przedszkola im. Juliana Tuwima w Straszynie. Z tego powodu prosimy mieć przygotowany dowód tożsamości oraz najważniejsze dane: pesele obojga rodziców, pesel dziecka oraz nr konta bankowego.

Jeszcze raz zapraszamy i do zobaczenia!

Informacja o rekrutacji.

Drodzy Rodzice,

Do dnia jutrzejszego (27.04 – czwartek) można jeszcze dostarczyć oświadczenie woli przyjęcia do przedszkola na rok 2023/2024 lub/i oryginały zaświadczeń (np. o zatrudnieniu).

Listy dzieci przyjętych i nieprzyjętych zostaną wywieszone w dniu 28.04.2023 do godz. 14.00

Ponadto informujemy, że zgodnie z art.158 ust. 6 ustawy Prawo Oświatowe Rodzic ma prawo wystąpić do Komisji Rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia dziecka w terminie 3 dni czyli do 2 maja 2023 r. (wtorek) włącznie. Czynności w postepowaniu odwoławczym mogą być podejmowane także za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

REKRUTACJA 2023/2024

Drodzy Rodzice,

Dnia 13.04.2023 r. o godzinie 13.00 na drzwiach wejściowych zostanie wywieszona lista zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych kandydatów w procesie rekrutacji w roku szkolnym 2023/2023.

Jeśli dziecko zostanie zakwalifikowane, prosimy o dostarczenie woli przyjęcia do placówki (Oświadczenie woli) oraz ewentualne doniesienie oryginałów zaświadczeń do dnia 27.04.2023 r.

Przypominamy, iż lista zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych kandydatów nie jest równoznaczna z przyjęciem dziecka do przedszkola. Ostateczna lista przyjętych i nieprzyjętych kandydatów zostanie podana do informacji 28.04.2023 r.

Ponadto na stronie przedszkola został załączony zaktualizowany dokument „Zasady rekrutacji do Gminnego Przedszkola im. J. Tuwima w Straszynie – 2023-2024”. Prosimy o zapoznanie się z dokumentem (zmianie uległy terminy odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej – art. 5 pkt 13 ustawy z dnia 12 maja 2022 r. (Dz.U.2022.1116) o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw.)

Zasady rekrutacji do Gminnego Przedszkola im. J. Tuwima w Straszynie – 2023-2024