Zasady i terminy rekrutacji do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych lub publicznych punktów przedszkolnych na rok 2023-2024